JUMISSA

Kun elämä oikein heittelee, on joskus hyvä vaan pysähtyä ihmettelemään. Miten tässä näin kävikään. Psykoterapia on ihmiselle yksi mahdollisuus käsitellä omia vaikeita elämäntilanteita ja jumeja, joiden hän kokee rajoittavan elämäänsä. Elämän murroskohdissa ja muutoksissa mieleen saattaa yllättäen nousta pitkänkin ajan takaa asioita, joille ei löydy nimeä, mutta jotka vaivaavat ja herättävät usein myös pahaa oloa. Tällöin tarjoutuu tilaisuus katsoa itseään ja elämäänsä perusteellisesti, miettiä uudelleen, kuka minä olen, kenen elämää oikein elän, mikä merkitys näillä vaikeuksilla on. Mitkä ovat ne elämäni tukipilarit, joiden ansiosta olen kaikesta huolimatta pärjännyt tähän asti.


LÖYTÖRETKELLÄ

Parhaimmillaan psykoterapia on löytöretki itseen ja tasapainoisempaan elämään. Terapiassa ihminen tekee itselleen näkyväksi omaa tarinaansa ja löytää siihen ehkä unohduksiin painuneita tärkeitä osia. Terapian edetessä itseymmärrys lisääntyy, mennyt elämä saa uudenlaisia merkityksiä.  Ihminen löytää uusia vahvuuksia itsestään, tulee tietoisemmaksi omista ajatus- ja toimintamalleistaan ja oppii myös keinoja käsitellä tiukkoja tunteita ja tilanteita.

Ihminen oppii ottamaan vastuun tunteistaan, valinnoistaan ja hyvinvoinnistaan ja hyväksymään ikävätkin tosiasiat ja päästämään irti menneistä.  Ratkaisujen löytyminen ei lopeta haasteiden virtaa, mutta antaa uskoa ja uusia voimavaroja tulevienkin esteiden voittamiseen. Muutoksen avaimet löytyvät aina ihmiseltä itseltään.


TREENIÄ

Terapiaprosessi vaatii sitoutumista ja kärsivällisyyttä, uskallusta viedä opittu käytäntöön, sekä harjoittelua ja oman mukavuusalueen laajentamista.  Joskus muutoksia voi tapahtua nopeasti, toisinaan ne ottavat enemmän aikaa. Onnistunut lopputulos on aina kiinni hyvästä yhteistyöstä, ei niinkään terapiasuuntauksesta, toivon näkemisestä ja uskosta, että muutoksia tapahtuu myös käytännössä.

Psykoterapian kesto voi vaihdella muutamasta kerrasta kolmeen vuoteen mm. Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia (16 v -67 v) www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Psykoterapia soveltuu hyvin mm.

  • Elämän murroskohtien ja niiden mukanaan tuomien tunnemyllerrysten (mm. masennus, ahdistus, surut, pelot) työstämiseen
  • Elämän jumien, liiallisen stressin ja murehtimisen haasteiden kohtaamiseen
  • Kadonneen elämänilon ja omien vahvuuksien löytämiseen
  • Vanhemmuuden tukemiseen raskausajasta pesästä lentämiseen
  • Nuoruuden tuskien ja ”teinihelvetin” läpikäymiseen
  • Parisuhdesolmujen selvittämiseen

Lääkäriasema Sofianova Helsinki: 096126521, sofianova@kolumbus.fi

Karjaan vastaanotto: 0405505574, anne.peranen@nic.fi